Начало

Сирона Трейдинг – търговия с медицинско оборудване  за рехабилитация и възстановяване.

  • Доставка, монтаж и сервизно обслужване на медицинско оборудване в областта на физиотерапията, кинезитерапията, водолечението и климатолечението от български и чуждестранни компании;
  • Представителство на чужди компании за медицинско оборудване за рехабилитация и възстановяване в България;
  • Представителство на български и други чужди компании на медицинско оборудване за рехабилитация и възстановяване в Русия.
  • Специализирана в проектиране и цялостно обзавеждане на физиотерапевтични центрове в хотели, спортни центрове, спа и уелнес клубове, козметични студия.